PIŇOS, Michal. Evoluční návrh konvolučních neuronových sítí [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192439. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Lukáš Sekanina.
Uložit do Citace PRO