PERSICH, Alexandr. Analýza a klasifikace dat ze snímače mozkové aktivity [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192450. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Igor Szőke.

Uložit do Citace PRO