MAZÁNEK, Antonín. Překlad XTR výstupu nástroje UPPAAL do uživatelsky přívětivé reprezentace [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192456. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Josef Strnadel.
Uložit do Citace PRO