SVOBODA, Jan. Informace o architektuře pro optimalizace v překladači LLVM [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192463. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Tomáš Hruška.
Uložit do Citace PRO