JIRUŠKA, Adam. Mobilní aplikace pro automatický záznam šachové partie [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192465. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Martin Čadík.
Uložit do Citace PRO