GREŠOVÁ, Katarína. Klasifikace bakterií do taxonomických kategorií na základě vlastností 16s rRNA [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192475. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Stanislav Smatana.
Uložit do Citace PRO