KUBÁLEK, Jan. Vysokorychlostní paketové DMA přenosy do FPGA [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192491. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Tomáš Martínek.
Uložit do Citace PRO