ANDRIUSHCHENKO, Roman. Computer-Aided Synthesis of Probabilistic Models [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192498. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Milan Češka.
Uložit do Citace PRO