KYZLINK, Jiří. Vestavěné zařízení pro řízení robotické ruky [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192508. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Filip Orság.
Uložit do Citace PRO