VELECKÝ, Jan. Predikce vlivu mutace na rozpustnost proteinů [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192517. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jiří Hon.
Uložit do Citace PRO