BOHUŠ, Michal. Diagnostika chyb v počítačových sítích založená na překlepech [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192521. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Martin Holkovič.

Uložit do Citace PRO