KRAJŇÁK, Martin. Automatické generování testů pro GNOME GUI aplikace z metadat AT-SPI [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192524. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Tomáš Vojnar.

Uložit do Citace PRO