MALANÍK, Petr. Řízení manipulátoru pro snímání sítnice oka [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192529. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Drahanský.
Uložit do Citace PRO