KROBAUER, Jakub. Posouzení environmentální zátěže při výrobě otěruvzdorných povlaků magnetronovým naprašováním [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192534. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO