KUČERA, Roman. Návrh eliminace plýtvání ve výrobě stabilizátorů [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192542. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Zdeňka Videcká.
Uložit do Citace PRO