PECHÁNEK, David. Optimalizace výrobního procesu s využitím prediktivní simulace [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192543. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Zdeňka Videcká.
Uložit do Citace PRO