HAVRAN, Edmund. Návrh konstrukce elementů předního křídla Formule Student [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192549. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Robert Popela.
Uložit do Citace PRO