ZATLOUKAL, Filip. Nanášení tenkých kovových povlaků na polymerní materiály [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192556. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce David Nečas.
Uložit do Citace PRO