REJENT, Pavel. Záběh povrchů strojních součástí [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192558. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Petr Šperka.
Uložit do Citace PRO