ŽIŽKA, Jakub. Konstrukční návrh jednoúčelového stroje na krácení rostlinných stébel [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192564. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Arnošt Vespalec.
Uložit do Citace PRO