ŘEHOŘOVÁ, Ivana. Návrh podnikového finančního plánu [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192597. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Michal Karas.
Uložit do Citace PRO