STRUBLOVÁ, Tereza. Variabilita srdečního rytmu při poklesu úrovně bdělosti [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1926. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Oto Janoušek.
Uložit do Citace PRO