TORDEURS, Lucie. Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192601. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Michal Karas.
Uložit do Citace PRO