PEŇÁZOVÁ, Lucie. Vliv rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situaci [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192614. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jaroslava Rajchlová.
Uložit do Citace PRO