ČECHOVÁ, Martina. Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192628. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Vojtěch Bartoš.
Uložit do Citace PRO