ŠTĚPÁNEK, Marek. Financování podniků prostřednictvím vstupu na alternativní trh BCPP [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192629. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Tomáš Meluzín.
Uložit do Citace PRO