TEINEROVÁ, Marcela. Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192634. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Helena Hanušová.
Uložit do Citace PRO