BUTAKOV, Aleksandr. Návrh úpravy rámu 3D FDM delta tiskárny pro zvýšení kvality tisku [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192644. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Oskar Zemčík.
Uložit do Citace PRO