KOUDELKA, Roman. Hydropneumatická jednotka vozidla [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192645. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Ondřej Blaťák.
Uložit do Citace PRO