ŠROBA, Roman. Rekuperace energie ze spalin naftového motoru užitkového vozidla [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192650. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Adam Vondrák.
Uložit do Citace PRO