SOBOTKOVÁ, Šárka. Detektor dětského pláče [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1927. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jiří Sekora.

Uložit do Citace PRO