SCHOŘOVÁ, Martina. Měření nasycení krve kyslíkem [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1928. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Milan Chmelař.
Uložit do Citace PRO