LOJKOVÁ, Pavlína. Návrh interní kalibrační laboratoře pro potřeby výrobního závodu v oblasti automotive [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192810. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Jan Šrámek.

Uložit do Citace PRO