RAKUŠAN, Miroslav. Modifikace podvozku letounu JA-400 [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192815. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Ivo Jebáček.
Uložit do Citace PRO