FRANC, Štěpán. Analýza pořízení bytové jednotky a daňové dopady [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192833. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jan Kopřiva.
Uložit do Citace PRO