BĚLOUSOVOVÁ, Zdislava. Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a v Irsku [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192834. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jan Kopřiva.
Uložit do Citace PRO