POLÁK, Filip. Uspořádání křídel na letounech kategorie všeobecného použití [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192856. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Antonín Píštěk.
Uložit do Citace PRO