POPELKA, Miroslav. Problematika pravidel létání v oblasti civilního letectví [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192870. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Jiří Chlebek.
Uložit do Citace PRO