SEDLÁŘ, Karel. Bootstrappingové metody ve fylogenetice [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1929. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Helena Škutková.
Uložit do Citace PRO