HORKÁ, Tereza. Výběr a implementace informačního systému [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192914. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Lukáš Novák.
Uložit do Citace PRO