TOPIČOVÁ, Magdaléna. Výběr a implementace informačního systému [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192915. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Lukáš Novák.

Uložit do Citace PRO