JÍNEK, Tomáš. Návrh, tvorba a implementace softwarové aplikace ve firemním prostředí [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192919. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Lukáš Novák.
Uložit do Citace PRO