TAOUFIK, Ismael. Návrh koncového efektoru pro kolaborativní robot [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/192983. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Radek Knoflíček.
Uložit do Citace PRO