KULENDA, Vít. Indukční průtokoměr [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1930. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Beneš.
Uložit do Citace PRO