OSTRÝ, Lubomír. Návrh elektronického subsystému pro simulátor dopadu ve snížené gravitaci [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193018. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Stanislav Věchet.
Uložit do Citace PRO