KIRCHNER, Tomáš. Návrh a řízení modelu laboratorního dvojitého kyvadla [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193019. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Michal Bastl.
Uložit do Citace PRO