VALC, Lukáš. Posouzení bezpečnosti činností obsluhy u vertikálního obráběcího centra MCFV 1260 [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193026. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Petr Blecha.

Uložit do Citace PRO