ŠETKA, Milena. Nano-polypyrrol pro detekci plynných analytů a tekavých organických látek [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193037. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. CEITEC VUT. Chytré nanonástroje. Vedoucí práce Jana Drbohlavová.
Uložit do Citace PRO