NEDOMA, Marek. Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a ve Velké Británii [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193060. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jan Kopřiva.

Uložit do Citace PRO