DOKOUPILOVÁ, Bára. Projektování systémů přenosu a využití tepla z Termokompostu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193086. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Fišer.

Uložit do Citace PRO